Dostęp do E-Sądu

Mechanizm samodzielnego procesowania przeterminowanej faktury. System przygotowuje pozew i kumuluje gotowe paczki do wysłania.

Ta część systemu umożliwia obsługę postępowania w e-sądzie (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze).
Narzędzie pozwala samodzielnie doprowadzić do odzyskania przeterminowanych faktur. 

  • Moduł e- sąd to dostęp do akt sprawy z poziomu systemu
  • Przygotowanie i wysłanie pozwu z poziomu aplikacji Attorn
  • Kumulacja pozwów w „paczki” redukująca liczbę wykonywanych przelewów do E-Sądu na poczet kosztów procesowych.
  • Odbieranie bezpośrednio w aplikacji postanowień i orzeczeń sądowych.
  • Informowanie użytkownika o wygenerowanym przez sąd dokumencie.
  • Prowadzenie postępowania w E-Sądzie przez każdego użytkownika (dowolną osobę w organizacji)
  • Oszczędności na kosztach obsługi zewnętrznej.
  • Stanowi ostateczne narzędzie w redukcji „złych długów” z wykorzystaniem własnych, wewnętrznych zasobów firmy. 

                                 e-sąd